Výstavba septiku na chalupě

Mnoho chatových oblastí není napojeno na obecní kanalizační řad a pro tyto případy je nutné odvádět odpadní vodu do nádrže, kterou zabudujete na vašem pozemku. Říká se jí septik a z této nádoby se pak část vody odvádí trativodem do země a část se odčerpává fekálním vozem. Septik může být nahrazen žumpou, což je nádoba, která nemá žádný výtokový ventil nebo přepad, a musí se vždy její obsah odčerpávat. Septik a žumpa však mají jedno společné – musí se pro ně vybudovat jáma pod úrovní země.

fekální vůz

Kde se bude sběrná nádoba nacházet, určí projektant, a na vás je pak zajistit výkopové práce v Praze Servisvirivychvan.cz či kdekoli jinde, kde se nachází dotyčný objekt.

Při výstavbě jámy pro žumpu či septik máte dvě možnosti. Za prvé se do práce pustíte sami s veškerou zodpovědností a také rizikem, které tu hrozí, a za druhé práci svěříte odborníkům, kteří na ni poskytují záruku, a jsou pojištěni pro případ, že by na vašem pozemku došlo k nějakým škodám. Co se může stát a jaká nebezpečí na vás číhají, když na ně nejste připraveni?

dřevěná kadibudka

Pažení – pažení je speciální, obvykle betonová, kovová či dřevěná výztuž, která brání sesouvání terénu do výkopové jámy. Odborníci na toto nezapomínají, ale amatéři mohou zejména u některých typů terénů narazit na vážné problémy. V extrémních případech mohou být i sami zavaleni a mohou tu zahynout. Pažení je nutné zbudovat zejména v písčitém terénu, ve svahu, ve stavební navážce a v dalších podobných méně stabilních hmotách.

Přeseknutí elektrických kabelů či narušení plynového potrubí – při provádění výkopů se může stát i fatální úraz a nemáte-li plány, kudy na pozemku vedou inženýrské sítě, musíte být velmi opatrní. Profesionálové na toto nezapomínají a samozřejmě jsou na takovéto situace připraveni.

Narazíte na skálu a na velké balvany – tento jev sice nebývá nebezpečný, ale znepříjemní vám další pracovní proces. Pro amatéra může být dokonce provádění takového výkopu nezvladatelné, a v takových situacích se obrací na profesionály.

© 2024 Rekoscb - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress